SSL Certificaat - Wat is het en waarom moet uw website hier aan voldoen?

Een SSL, oftewel Secure Socket Layer, versleutelt het dataverkeer tussen je website en haar bezoekers. We gebruiken inmiddels de derde versie van SSL die eigenlijk Transport Layer Security (TLS) heet. SSL vormde de basis voor TLS, maar de naam SSL wordt echter nog altijd gebruikt als het gaat om het beveiligen van de verbinding.

HTTPS

Waarom je verbinding beveiligen?

Normaal gesproken is internetverkeer openbaar. Maar, alles wat over het internet gaat kan onderschept worden. Steeds meer belangrijke en (privacy-) gevoelige informatie wordt dagelijks via het internet uitgewisseld. Bijvoorbeeld persoons­-, bank-­ of bestelgegevens. Met een SSL­ certificaat versleutel je het dataverkeer van en naar je site. Hierdoor kunnen anderen de versleutelde gegevens niet meer zien en voorkom je dat iemand mee kijkt.

Een ander belangrijk onderdeel van SSL is dat je kunt zien wie de eigenaar is van een website. Dit noemen we identiteitscontrole of validatie. Het zorgt er voor dat websites zich niet zomaar voor kunnen doen als iemand anders.

In augustus 2014 maakte Google bekend dat het gebruik van een SSL certificaat een nieuw onderdeel van de ranking is geworden in het algoritme van Google. Dit betekent dat een website met SSL beter uit de zoekresultaten zal komen dan een site zonder. In augustus vorig jaar werden minder dan 1% van de zoekresultaten hierdoor beïnvloed. Maar Google geeft aan dat beveiliging een steeds hogere prioriteit zal krijgen. Wees hier dus op tijd bij.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het verplicht om de informatie van je bezoekers dat via internet wordt verzonden te beveiligen. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzonden, bijvoorbeeld bij een online aankoop of een financiële transactie, maar ook via een simpel contactformulier. In alle gevallen verplicht de Wbp tot het beveiligen van deze gegevens.

De Wbp geeft aan dat wettelijk gezien je site moet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. De Nederlandse overheid erkent dit, daarom adviseert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gebruik te maken van SSL certificaten.

Het CBP ziet er daarom op toe dat deze wet wordt nageleefd. Boetes bij het niet naleven van de regels kunnen oplopen tot € 4.500,00­. Afgezien van deze boete loopt het nalatige bedrijf tevens het risico dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de geleden schade.

Zorg er daarom voor dat u voldoet aan deze eisen! U heeft bij Divtag al een SSL Certificaat vanaf € 90,00 per jaar.

22 Januari, 2018